Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2005

Παιδεία: Προσυνεδριακή Ημερίδα Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ολοκλήρωσε πρόσφατα μια μακρά περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου. Μια περίοδο συζήτησης και επαφής με το πολίτη και τα προβλήματα του. Μια περίοδο όπου όλοι οι ενεργοί πολίτες, τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμμετείχαν σε σειρά ανοιχτών διαδικασιών συζήτησης και διαλόγου.

Η περίοδος αυτή έκλεισε με την εκλογή των αντιπροσώπων για το 7ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ένα συνέδριο το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την δομή και τη φυσιογνωμία του Κινήματος. Ένα συνέδριο το οποίο μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα σχέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τη κοινωνία και το λαό.

Η μακρόχρονη διακυβέρνηση της χώρας οδήγησε πολλές φορές στην αποξένωση από τις κοινωνικές ομάδες που παραδοσιακά στήριξαν και στηρίχτηκαν από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Την ίδια περίοδο εκκολάφτηκαν αλαζονικές συμπεριφορές και καλλιεργήθηκε μια διαχειριστική αντίληψη για τη πολιτική και μια τεχνοκρατική προσέγγιση των κοινωνικών ζητημάτων.

Το 7ο Συνέδριο κλείνει την περίοδο της ομφαλοσκόπησης και ανοίγει το κύκλο της πολιτικής αντεπίθεσης της προόδου και της αριστεράς ενάντια στο συντηρητισμό και την απραξία της Νέας Δημοκρατίας και τον ηθικολογικό και άνευ περιεχομένου διακηρυκτικό και περιγραφικό λόγο του Κώστα Καραμανλή.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναδιατάσσει όλες τι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, προκειμένου να αναδειχθεί το νέο όραμα για το μέλλον της πατρίδας μας. Ένα όραμα που θέλει την Ελλάδα ισχυρή και φερέγγυα στο διεθνή πολιτικό στίβο. Μια Ελλάδα με περιφερειακή και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική, με σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, με ουσιαστικό κοινωνικό κράτος και αναπτυγμένο δίκτυο δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχιας, της ανεργίας, της περιθωριοποιήσεις.

Μια Ελλάδα που συμμετέχει στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων και των διεθνών εξελίξεων και δίνει τη μάχη με τον υπόλοιπο προοδευτικό και σοσιαλιστικό χώρο για μια παγκοσμιοποίηση με διαφορετικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους, στις ανθρώπινες ανάγκες, στις δημοκρατικές ελευθερίες και την αυτοδιάθεση των λαών.

Σε αυτή τη πορεία το 7ο Συνέδριο παίζει καταλυτικό ρόλο. Αποτελεί τη βάση για την ανανέωση του πολιτικού λόγου και των διακηρύξεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αποτελεί τη δέσμευση της προοδευτικής παράταξης προς το λαό μας για το μέλλον.

Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιώργος Παπανδρέου, ήδη έχει δώσει δείγματα γραφής, τόσο για το νέο περιεχόμενο του προγραμματικού λόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο οποίος δε παρεκκλίνει, αλλά επικαιροποιεί τη Διακήρυξη της Γ’ Σεπτέμβρη και τις δημοκρατικές και προοδευτικές αξίες, και τη νέα φιλοσοφία για την οργάνωση ενός σύγχρονου πολυφωνικού και ανοιχτού κόμματος.

Η πορεία αυτή και το συνεχές κάλεσμα προς του νέους να συμβάλλουν σε μια νέα προσπάθεια ενδυνάμωσης της ελπίδας είναι καταλυτική για τη δράση και τις παρεμβάσεις της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η οργάνωση των νέων σοσιαλιστών έχοντας διασφαλίσει τη διαφανή και δημοκρατική λειτουργία της, δίνει τη μάχη για ένα ριζοσπαστικό και ανανεωμένο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε δυναμικά όχι μόνο στην ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού, αλλά κυρίως στην ανανέωση των ιδεών μας, στη ριζοσπαστικοποίηση της δράσης μας και στον εκσυγχρονισμό των κομματικών δομών συμμετοχής και διαλόγου. Αυτό περιμένουν από εμάς όχι μόνο οι νέοι που εντάχθηκαν στις τάξεις μας, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία.

Αφετηρία των πολιτικών πρωτοβουλιών μας είναι η αναγέννηση της ελπίδας. Είναι η αναθέρμανση του οράματος για μια διαφορετική, δημοκρατική, δίκαιη, πλουραλιστική και ανεκτική κοινωνία. Στόχος μας πρέπει να είναι η ενίσχυση της συμμετοχής. Η αναβάθμιση της επιρροής των πολιτών και της κοινωνίας στα κόμματα και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Οι πρωτοβουλίες μας παύουν να είναι τετριμμένες ή δημοσιοσχετίστηκες, και γίνονται συνεχείς, μαζικές και ουσιαστικές. Δεν περιοριζόμαστε στον διακηρυκτικό ή επετειακό λόγο, αλλά τα μετουσιώνουμε όλα σε πράξη στη καθημερινή μας δράση στη γειτονιά, το σχολείο, το χώρο δουλειάς, το πανεπιστήμιο.

Αφουγκραζόμαστε τα σύγχρονα αιτήματα των πολιτών και συνθέτουμε με δημιουργικό τρόπο το όραμα για το αύριο. Αντιλαμβανόμαστε πιο ουσιαστικά τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας και δημιουργήσουμε όχι μόνο σε εθνικό, αλλά σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τις συνθήκες για την έκφραση των σύγχρονων κινημάτων.

Η Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακηρύσσει και πραγματώνει προοδευτικές κινήσεις. Δε θεωρούμε τίποτα στατικό, και αλλάζουμε μέσα από τον διάλογο, τη σύνθεση και τη συναπόφαση. Επιδιώκουμε να μας διακρίνει η δημιουργική αμφισβήτηση και να μην εγκλωβιζόμαστε σε νόρμες και κατεστημένες λογικές ή ιεραρχίες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν το νέο πλαίσιο δράσης της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έχει αφετηρία το 7ο Συνέδριο του Κινήματος.

Στη πορεία προς αυτό το Συνέδριο σταθμός το Εθνικό Συμβούλιο της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναδεικνύει μια σειρά καίριων ζητημάτων για τη χώρας και το λαό μας. Η εκπαίδευση ο σημαντικότερος πυλώνας για την διαμόρφωση της κοινωνίας μας, και βασικός μοχλός για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, βρίσκεται στη πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας.

Η εκπαιδευτική πολιτική, η οποία πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και να διακρίνεται για την ισότητα ευκαιριών, είναι βασικό πεδίο αντιπαράθεσης με το νεοφιλελεύθερο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο της αγοράς.

Η Παιδεία των ανοιχτών οριζόντων με ευρωκεντρική διάσταση, με ισχυρή δημόσια χρηματοδότηση, με τον δημοκρατικό έλεγχο, μέσα από τη συνδιοίκηση και τη κοινωνική λογοδοσία, μέσα από την αντικειμενική ακαδημαϊκή αξιολόγηση, και εποπτικό έλεγχο των κρατικών αρχών, αποτελούν πρώτες προτεραιότητα για μας.

Έτσι, η Νεολαία ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέλοντας να συμβάλει με προτάσεις και ιδέες, τόσο στον εσωκομματικό, όσο και στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, έστω και όπως επιχειρείται, πραγματοποιεί ημερίδα με θέμα:

«Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Παιδείας & Έρευνας.

Η σύγχρονη κεντροαριστερή πρόταση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.»

Η ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, στις 19:30 στην αίθουσα «ΑΡΙΑΔΝΗ-ΚΕΛΑΡΙ» του ξενοδοχείου ‘ASTORIA CAPSIS (β’ ημιώροφος).

Εισηγητές στην εκδήλωση θα είναι:

· Αλευράς Νάσος, Αναπληρωτής συντονιστής Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Βουλευτής Α’ Αθήνας.

· Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης

· Παπαδάκης Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.

· Ζαχαρόπουλος Βασίλης, Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής & Πολυμέσων Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Συντονιστής Ν. Λασιθίου του Ινστιτούτου Πολιτικής Επιμόρφωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

· Λουζιώτης Βασίλης, Π.Α.Σ.Κ. Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, μέλος Δ.Σ. Ο.Λ.Μ.Ε.

Την συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος του ΚΡΗΤΗ TV, Κώνστας Χρήστος. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις των Γραμματέων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. των οργανώσεων Σπουδάζουσας της Κρήτης.

Καλούμε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης να συμβάλει με τη παρουσία και τις προτάσεις της στο διάλογο που ανοίγουμε.

Η ημερίδα γίνεται σε επίπεδο Κρήτης, υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ., με τη συνεργασία όλων των οργανώσεων της Σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Η απόφαση για τη πραγματοποίηση της λήφθηκε με βάση το πανελλαδικό σχεδιασμό δράσεων της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η οργάνωση της θεμελιώθηκε σε συνάντηση των 4 μελών του Εθνικού Συμβουλίου από τη Κρήτη και όλων των Γραφείων Πόλης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 6 Φεβρουαρίου στα Χανιά.

Για το

Εθνικό Συμβούλιο της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Μανώλης Πετράκης (Νομαρχιακή Οργάνωση Ηρακλείου – Δ.Ο. Ηρακλείου)

Νίκος Γιαλιτάκης (Νομαρχιακή Οργάνωση Ηρακλείου – Ο.Χ.Δ. Τ.Ε.Ι.)

Αποστόλης Μπόκας (Νομαρχιακή Οργάνωση Ρεθύμνου – Ο.Χ.Δ. Α.Ε.Ι.)

Γιάννης Λεονταράκης (Νομαρχιακή Οργάνωση Ηρακλείου – Ο.Χ.Δ. Τ.Ε.Ι.)